(מומלץ לקרוא אחרי העמוד על זוגיות ומשפחה)

פגיעה בתפקוד מיני - פוסט טראומהיחד עם שמחת החיים והתשוקה לחיים אובדת בחלקה הגדול גם התשוקה המינית, ואיתה היכולת של הנפגע, או הנפגעת, לקיים יחסי מין. פגועי הטראומה מתקשים להרגיש מיניים או להיות מעורבים בקשר מיני1. מספר מחקרים מצביעים על אחוזים גבוהים של פגיעה בתפקוד המיני בקרב לוחמים הסובלים מההפרעה הפוסט טראומטית: נמצא כי בין 62% – 69% התלוננו על מצב מתמשך של חוסר זקפה2,3, ובין 80% – 85% חוו קשיים בתפקוד המיני הכוללים קשיים בזקפה או פליטה מוקדמת, לעומת 22% בקרב לוחמים אשר אינם סובלים מהתסמונת4. מעבר לכך, גם אלו אשר אינם סובלים מאימפוטנציה, מאבדים לרוב את התשוקה המינית, מקיימים יחסי מין לעיתים רחוקות בהרבה מאשר לפני
הטראומה, ומדווחים על הנאה מופחתת5. מלבד הירידה בליבידו עקב הירידה הכללית ביכולת לשמוח וליהנות, קיים החשש מאיבוד שליטה, והצורך פגיעה בתפקוד מיני - פוסט טראומהלהתבודד ולהימנע מאינטימיות6. גם תחושת האשמה ומחשבות כמו: "איך אני יכול ליהנות בשעה שאנשים שהיו איתי באירוע איבדו את חייהם", לא מאפשרות קיום יחסי מין מהנים ומספקים. גברים נפגעי פוסט טראומה מרגישים כאילו "איבדו את גבריותם" בעיני הסביבה, בעיני בנות הזוג הפוטנציאליות, ובעיקר בעיני עצמם; פעם אחת כשלא הצליחו למנוע את האירוע, ופעם שנייה כשלא הצליחו למנוע את הפוסט טראומה שבאה בעקבותיו.

מומלץ לקרוא את העמוד: טיפול והחלמה בפוסט טראומה 


ביבליוגרפיה:

  • להד, מ. דורון, מ. (2006). פרוטוקול לטיפול בהפרעת דחק פוסט טראומטית SE FR CBT  . פרוטוקול סדנה לטיפול בהפרעת לחץ פוסט טראומטית, מלון באזל. תל-אביב, ישראל.
  • Solrush, L.P. Solrush, D.S. (1994).  Male Erectile Disorders in Vietnam Combat Veterans with Chronic Post Traumatic Stress Disorder. Internatinal Journal of Adolescent Medicine & Health; 7.
  • אליצור, א. טיאנו, ש. מוניץ, ח. נוימן, מ. (2010). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. מהדורה חמישית בעריכת מוניץ, ח. תל-אביב, ישראל.  דיונון מבית פרובוק בע"מ.
  • Letourneau, E.J. Schewe, P.A. Frueh, B.C. (1997).  Preliminary Evaluation of Sexual Problems in Combat Veterans with PTSD. J Trauma Stress; 10.
  • Cosgrove, D.J. Gordon, Z. Bernie, J.E. et al. (2002).  Sexual Dysfunction in Combat Veterans with Post Traumatic Stress Disorder. Urology; 60.
  • Opp, R.E. Samson, A.Y. (1989). Taxonomy of Guilt for Combat Veterans. Professional Psychology: Research and Practice, 07357028, Vol. 20, Issue 3. PsycARTICLES/

 [1] להד, דורון, 2006

[2] Solursh&Solursh ,1994

[3] Letourneau & Schewe , Frueh ,1997

[4] Cosgrove, Gordon, Bernie, 2002

[5]  אליצור, טיאנו, מוניץ, נוימן, 2010

[6] Opp, Samson, 1989