"כשאחי הבכור

חזר מן המלחמה

היה על מצחו כוכב כסף קטן

ומתחת לכוכב

תהום"

זביגנייב הרברטדדדדדדדדדדדד"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

"כשאחי הבכור

חזר מן המלחמה


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *